Zkrotit potíže se spalinovou cestou Vám pomůže tým fundovaných kominíků

Vlastníte nemovitost? Pak nezapomínejte podrobovat její jednotlivé součásti pravidelné kontrole, a to především proto, aby byl celý komplex zajištěn stabilně z hlediska bezpečnosti i funkčně dle zákona. Kvalifikované revize komínů si skutečného odborníka jednoznačně žádají. V případě, že jste v poslední době provedli určité změny, které si vyžádaly zásah do spalinového systému, neváhejte s oslovením profesionála, který důkladně celou strukturu i jednotlivé elementy přezkoumá tak, aby byly při využívání komína zaručeny maximální efektivita a absolutní bezpečnost.

Čeká-li Vás v nejbližší době kolaudace objektu, je revizní zpráva něco, bez čeho se neobejdete!

Nutnost revize komínů je nezanedbatelnou součástí jakýchkoliv stavebních úprav na komínu. Také při sebemenším podezření na jakýkoliv problém, nečekejte na jeho fatální projevy, ale vyhledejte včas, a to ještě před vznikem ohniska požáru a poškozením majetku a zdraví, odborníka, který stanoví komplexní diagnózu a následně navrhne adekvátní nápravu potíží.